Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans daarentegen behoort eene warme belangstelling voor natuurwetenschappelijke vraagstukken in het algemeen, dus ook voor chemische in het bizonder, tot de pia vota van een ieder, wien de ontwikkeling van dezen tak van menschelijk weten ter harte gaat.

Zonder nu de oorzaken van dit verschijnsel in alle uitvoerigheid te bespreken, wil ik mij niet ontveinzen, dat nu en dan de beoefenaars onzer wetenschap zeiven haar op geheel onnoodige wijze met een geheimzinnigen sluier hebben omhuld, hetgeen er zeker niet toe heeft kunnen bijdragen de kennismaking met haar streven aan te moedigen.

Hierbij denk ik bv. aan de nomenclatuur, die Griffins omstreeks 1840 trachtte ingang te doen vinden.

Dat namen als:

Kalialintriasulintelrcioxinocta Aquindodcca voor de in het dagelijksch leven als aluin bekende stof zelfs op den man van het vak afschrikkend werken, behoeft waarlijk nader betoog niet, en dat eene definitie van chemie als de wetenschap, die zich ten doel stelt: „séparer les différentes substances qui entrent dans la composition d'un corps, les examiner chacune en particulier, rcconnoitre leurs propriétés et leurs analogies, les ddcomposer encore elles-mêmes, si cela est possible, les comparer et les combincr avec d'autres substances, lesréuniret

Sluiten