Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

les rejoindre de nouveau ensemble pour faire reparoïtre le premier mixte avec toutes ses propriétés: ou par des mélanges différemment combinés produire de nouveaux corps composés, dont la nature mftme ne nous a pas donné le modèle" den lust tot nadere kennismaking met die wetenschap niet aanwakkert, zal een ieder moeten toegeven.

Wanneer ik mij van den naam Chemie en niet van den hollandschen naam, die veelal aan onze wetenschap gegeven wordt, Schcikjindc, bedien, zoo vindt zulks zijn grond daarin, dat er m.i. inderdaad niet onbelangrijke voordeden aan het gebruik van de uitheemsche benaming verbonden zijn. Immers, terwijl Chemie niet anders beduidt dan „Wetenschap van het land Xr,:uix", Egyptische Wetenschap, m. a. w. slechts de plaats van oorsprong aangeeft, en dus een ruime speling in hare nadere definitie toelaat, sluit de hollandsche naam eene beperking in zich, die, naarmate de ontwikkeling van dezen tak der natuurwetenschap voortschrijdt, deze benaming steeds minder juist doet worden.

Dat een naam, die in de omschrijving van het doel onzer wetenschap eenige speling toelaat, inderdaad gewenscht is, kan blijken uit het feit, dat, terwijl Macquer in zijn in 1753 verschenen leerboek de zooeven aangehaalde definitie van het begrip chemie geeft, hij zich in zijnen „Dictionaire de Chimie" die vijf en twintig jaren later het licht zag,

Sluiten