Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geologen als ook de beoefenaren der kosmische physica zoo weinig gebruik maken van de gegevens, die de algemeene chemie hun zou kunnen verstrekken ? Moge men nooit met recht kunnen zeggen qu'ils ont résisté 1'introduction des doctrines nouvelles et t;\ché d'cn avoir contesté 1'intérêt pour se dispenser de les comprcndre !

Terwijl de biologen reeds hunne aandacht hebben gewijd aan den invloed, dien hooge drukkingen op de levensverrichtingen van dierlijke en plantaardige organismen kunnen uitoefenen, en daarmede een gebied hebben betreden, dat aan de chemische dynamica onder hoogen druk herinnert, zijn de pogingen in laatstgenoemde richting aangewend, nog weinige in aantal. Wij komen hier op een terrein, dat nog bijkans geheel ontgonnen moet worden, dat echter, op de plaatsen waar de spade reeds in den grond gestoken werd, tot het opstellen van zeer gewichtige vragen aanleiding heeft gegeven.

Verplaatsen wij ons thans in onze gedachten naar een ruimte, waarin een lage drukking hcerscht, dan treedt de physiologie der ademhaling, die in het nauwste verband staat met de dissociatie, welke de oxyhaemoglobine van het bloed ondergaat, als belangrijk vraagstuk op den voorgrond. Hoewel door tal van natuuronderzoekers in verschillende richtingen bestudeerd, moet dit probleem met zijne groote moeilijkheden m. i. den physico chemicus (sit

Sluiten