Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klassieke plaats voor onze Nederlandsche Kunst en wetenschap.

Bracht ruim twee eeuwen geleden Rembrandt hier de Staalmeesters op ongeëvenaarde wijze in treffende schakeeringen op het doek, in onzen tijd vormden deze muren de werkplaats van een der Grootmeesters der Nederlandsche wetenschap.

De verbeeldingskracht in de Kunst, de verbeeldingskracht in de Wetenschap, zij vierden hier hoogtij!

Kan ik niet met deze woorden volstaan om bij U in herinnering te brengen, hoe hier in ons midden van 't Hoffs theorie van den osmotischen druk werd geboren, en hoe zij Svante Arrhenius, die zijne onderzoekingen later in het „Staalhof' kwam voortzetten, aanleiding gaf tot het opstellen der theorie der elektrolytische dissociatie t

Welk een verruiming van blik bracht het verkregen inzicht in den inikrokosmos der ionen voor de geheele chemie en de met haar nauw samenhangende wetenschappen!

Sedert de opstelling der theorie der verdunde oplossingen, onder welken naam men veelal de theorie van den osmotischen druk en die der elektrolytische dissociatie samenvat, heeft de chemicus meer dan ooit zijne aandacht aan de macht van het kleine gewijd. Dat hij zich daartoe verplicht achtte, is licht in te zien, wanneer men b. v. overweegt,

Sluiten