Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(het kost mij moeite om niet te zeggen oneindig kleine) in de natuur kan uitoefenen.

Zijn hiervan de onderzoekingen van Bredig niet eveneens de sprekende bewijzen?

Men stelle zich een reservoir voor van de afmetingen der Heerengracht (te Amsterdam) tusschen de Vijzelstraat en Leidschestraat, hetwelk gevuld zij met eene waterige oplossing van waterstofperoxyde. Voegt men nu aan deze vloeistofmassa, welke een volume heeft van rond dertig millioen liter, slechts 2 vingerhoeden fijn verdeeld platina, gelijk zulks door elektrische verstuiving van een platinadraad ontstaat, toe, dan is deze hoeveelheid reeds voldoende om de snelheid, waarmede de waterstofperoxydeoplossing zich ontleedt, op duidelijk merkbare wijze

te vergrooten.

Herinneren deze onderzoekingen ons niet ten zeerste aan de oligodynamische verschijnsels, door Nar.eli meer dan tien jaren geleden beschreven, welker nader onderzoek nog in hooge mate aantrekkelijk schijnt ?

Doch er is meer! Gautier vond, dat in de schildklier van den gezonden mensch zeventien hondersten milligram arsenicum voorkomen, en dat de aanwezigheid van die zoo uiterst geringe hoeveelheid, welke slechts een vierhonderd millioenste van het totale lichaamsgewicht bedraagt, ten nauwste met den gezondheidstoestand van het individu

Sluiten