Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij (le beoordeeling der volgende bladzijden gelieve men te bedenken, dat ik hier een coMs-lezing geef. uitgesproken en bedebatteerd in een zeer gemengde coU's-vergadering. Ik moest en wilde dus alleen spreken over wat algemeen verbreid is onder breede lagen van ons volk. En ik liet weg, wat zicli alleen zuiver wetenschappelijk laat behandelen.

Ik weet dan ook zeer goed, dat mijn schildering van ..het Socialisme" niet volledig is. Kr bestaat natuurlijk ook een beschouwing': van den oeconomisclien ontwikkelingsgang der dingen gedurende de laatste honderd of honderd vijftig jaar, volgens welke wij met de dwingende noodzakelijkheid van een natuurwet almeer naderen tot een heel nieuwe regeling in de oeconomisclie verhoudingen.

Maar ik deed niet meer dan 'n enkele aanduiding geven van deze beschouwing, omdat zij m. i. zich in het geheel niet leent voor bespreking in een groote vergadering, waarin meer- en minderontwikkelden samenkomen. En ook, omdat het andere, door mij nu bepaald bedoelde Socialisme, veel meer onder ons volk wordt gevonden en . . . begrepen.

Wie „wetenschappelijke" behandeling wensclit van het alleszins dankbare en belangrijke probleem, zal door mijn lezing teleurgesteld worden. Men spare zich die teleurstelling, door niet verder te lez n, of . . . niet te verwachten, wat ik niet geven wilde.

S. d. B.

Sluiten