Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»De Keik en het Socialisme", ik zal eerst zeggen, op welke manier ik over dat onderwerp spreken wil.

W ant dat kan ik natuurlijk op twee manieren doen.

Wetenschappelijk èn laag-bij-den-grond.

Wetenschappelijk. Dan begin ik met eenige godgeleerde beschouwingen. Wat verstaat men onder »de Kerk"? dan krijg ik allerlei teksten, die nauwkeurig moeten worden uitgelegd en uitgeplozen. Dan krijg ik het over onderscheidingen als: ware en valsche kerk zichtbare en onzichtbare kerk, strijdende en triumfeerendé kerk. Een heele boel theologische vraagstukken. En ik denk niet, dat gij daar van avond voor gekomen zijt.

Dan moet ik het ook hierover hebben : Waar is die kerk ?

Stel, dat iemand uit het ongeloof zich losmaken wil en een vasten grond gaat zoeken voor zijn ziel: waar moet hij zich dan henen wenden? Want er zijn tal van kerken. En ze bevechten elkaar onderling duchtig. En elk denkt, dat hij het bij het rechte eind heeft.

Maar het antwoord op die belangrijke, ingrijpende vraag is niet zóómaar te geven, zoomaar met een paar woorden. Daar worden allerlei geschiedkundige beschouwingen voor vereischt. En daarvoor zijt gij van avond al evenmin gekomen. Zoodat ik het ook daarover niet hebben zal.

Sluiten