Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgen. En tooneelvoorstelling met bal op de Kerstdagen is ook al geen uitzondering.

Het spreekt trouwens van zelf, dat de Kerk en het Socialisme niets met elkaar te maken hebben. Ze hebben het over heel verschillende dingen.

Veel menschen beschouwen de Kerk als een soort levensverzekering voor de eeuwigheid. Hier op aarde, in het gewone leven, bij de practische vragen, voor gezin en . ambacht heeft de Kerk niets te zeggen. Zij zorgt, dat gij rustig sterven kunt en veilig aanlanden in het land achter het graf. Heeft iemand daar nu behoefte aan — zegt een socialist — laat hij zijn gang gaan. Maar meer dan dat heeft de Kerk niet te doen. Het is daar een zielekwestie.

En het Socialisme ? Wel, dat is ten slotte een maagkwestie. Het Socialisme plaatst ons in dit oogenblikkelijke, tegenwoordige, werkelijke leven en wil daarvoor arbeiden, werken voor voedsel en loon.

Twee dingen geheel buiten elkaar: de maag en de ziel. Dus hebben zij niets met elkaar uitstaande: het Socialisme en de Kerk.

II. Is dat nu zoo ?

Ja, als de maag en de ziel niets met elkaar te maken hebben — als de Kerk alleen denkt aan de ziel, het Socialisme alleen aan de maag — ja, dan is het zoo.

Maar dat zijn een paar kolossale vergissingen.

Voor ieder, die oogen heeft, is dat trouwens klaar als de dag.

Het Socialisme en de Kerk hebben niets met elkaar te maken Hoe komt het dan, dat er in elke socialistische vergadering zooveel getheologiseerd wordt? En dat er in de socialistische bladen zoovaak spotternijen met het heilige worden opgenomen ? Hoe komt het dan, dat men

Sluiten