Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de socialisten zoo hard mogelijk meebouwen aan de Kerk. En zij bedanken er hartelijk voor. En zij lachen zelfs onbedaarlijk om die gedachte. «Meebouwen aan de Kerk? . . . Ai breken ja!"

Maar waarom dan toch ? Wat hebt ge dan tegen de Kerk ? °

Op die vraag zijn tal van antwoorden te krijgen.

Waaronder niet weinig kinderachtige.

Elk socialist heeft wel eens den een of anderen misstand opgemerkt in een kerkelijke regeling of den een oi anderen misslag van een kerkelijk persoon. En daar komt men dan meê aandragen, alsof een heel lichaam beoordeeld mag worden naar éen mensch.

Verbeeldt U. Ik ken socialisten, die drinken. Maar gij zoudt mij waarschijnlijk aanvliegen, als ik nu op grond daarvan zeide : »De socialisten . . 0, dat zijn drinkebroers".

Ik zal dan ook wel wijzer wezen.

Maar laat nu iedereen met zulk onverstand breken.

li. v.: men kent een dominé, die altijd bijderiike lm zit en nooit bij de armen komt.

Goed; ik onderstel, dat er een paar van zulke domino's zijn.

Maar zeg nu toch niet: »die heele Kerk bemoeit zich alleen met de rijken".

Gij kondt evengoed het tegendeel zeggen. Want er zijn heusch meer domino's, die niet bij de rijken en vyel bij de armen komen. Verklaart gij nu: »Die heele Kerk bemoeit zich alleen met de armen" ?

Natuurlijk niet.

\\ ij moeten van weerskanten probeeren, de kinderachtigheden ter zijde te laten.

Dan laat ik ook ter zijde, wat helaas niet steeds een kinderachtigheid is, maar wat toch de zaak no<r niet in de diepte opvat. °

Sluiten