Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en handelen. Ik acht b. v. in de Kerk ongeoorloofd en ook niet goed mogelijk een organisatie, waardoor duizenden doen, wat éen zegt, al weten die duizenden niet precies waarom het gaat. Of een discipline, waarbij — als in de Sociaal-Democratische partij — de Vereeniging aan de leden voorschriften geeft over dingen, waar alleen de leden-zelf meè te maken hebben.

Dat doen wij onder ons niet. Wij laten aan de menschenhun wil, hun zelfstandigheid. En wie deze voortreffelijke dingen wil, moet er dan op den koop toe de schaduwzijde bij nemen, dat alles wat langzamer en bedachtzamer gaat, wel eens wat heel langzaam en heel bedachtzaam.

Maar ik spreek niet over dit excuus, om de Kerk geheel vrij te pleiten. ïsaar mijn overtuiging is de Kerk niet geheel vrij te pleiten.

Het gaat er werkelijk te langzaam. En de Kerk heelt werkelijk niet altijd de oogen open voor den nood der tijden.

Ik zal maar éen ding noemen : liet drankvraagstuk. De ellende, door de drinkgewoonten veroorzaakt, is niet uittedrukken, met weinig woorden niet, ook met veel woorden niet.

Ellende maatschappelijk, zedelijk, geestelijk.

Ik zou zeggen : daar heeft de Kerk meè te maken Zelfs wie zou willen zeggen : de Kerk heeft niet te maken met de maatschappelijke ellende, zal toch wel moeten toegeven, dat ze te maken heeft ter dege met zedelijk en geestelijk verderf. Dat is een levenskwestie voor de Kerk.

En wat doet ze er tegen?

Ik zal heel billijk en zacht zijn in mijn oordeelsweinig !"

Dikwijls genoeg heb ik mij geschaamd, als ik den ijver zag van de Socialisten. Die werken uitsluitend of bijna uitsluitend voor de maatschappelijke zijde. En het

Sluiten