Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wij zijn al weèr blijder, want het is alweer minder onze schuld.

Maar het Evangelie komt daar tegen op en noemt ons «zondaars" en zegt ons: »Dat hebt gij gedaan."

En de weg der verlossing van de ellende zal zijn de weg der verlossing van de zonde.

Het Socialisme zegt: al waren alle menschen goed, de omstandigheden zijn slecht; dus wordt de mensch slecht.

De Kerk zegt: Al waren alle omstandigheden goed, de menschen zijn slecht en dus doen ze slecht.

Dat zijn twee standpunten, lijnrecht tegenover elkaar en die ge ook niet naar elkaar toe kunt praten.

De Kerk zegt: «Bekeer u." Want de bekeering der ziel is het begin der veranderingen, ook maatschappelijk.

Het Socialisme is veel te dankbaar, dat het die lastige en ouderwetsche gedachten van zonde en schuld en vergeving en bekeering kwijt is.

Maar het Socialisme, dat zegt: »Gij zijt, wat de omstandigheden u maken" stelt den mensch vrij wat lager dan de Kerk, die zegt: ogij zijt, wat uw ziel is." —

Intusschen mag ik dit niet verzwijgen : er ligt 'n waarheid in dit roepen der Socialisten. Deze waarheid, dat ook de omstandigheden van invloed zijn.

Het is voor den éen veel gemakkelijker dan voor den ander, om God te dienen. Wie dag en nacht onder broodzorgen zucht, kan moeilijk tijd vinden, om eens aan zijn ziel te denken. En wie midden in een lage, zondige omgeving leeft, kan moeilijker tot blijde Godsvrucht geraken, dan wie opgroeit te midden van ware vromen.

Dat zegt de Bijbel ook ieder keer : dat omgeving en opvoeding van grooten invloed zijn. Maar hij zegt er bij : de hoofdzaak is het hart.

Helaas, er zijn Christenen, die alleen het laatste hebben begrepen. Zij roepen: de hoofdzaak is het hart:

Sluiten