Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Buren loopt weer een straat, gedeeltelijk aan één zijde bebouwd.

Nu liepen destijds benevens de rijweg nog /.even stegen rechthoekig op den Een-al naar de Buren en vier daarvan door de Buren heen.

Verder vindt men nog ten westen van 't reeds genoemde een paar kleinere straten en aan den Rijweg eenige flinke huizen

Ofschoon die stegen voor t grootste deel ook van woningen voorzien zijn, is de lucht er toch frisch, daar de Westewind er vrij door kan spelen. De huizen in Woudsend zijn bijna alle van één verdieping.

Aan den Oostkant der Ee staan eenige huizen verspreid. Ten Westen en Noorden van Woudsend vindt men de dorpen Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge, samen tellende een 26-tal boerenplaatsen. Deze drie dorpjes behooren, wat kerk en school betreft, bij Woudsend.

Na 1865 is in Woudsend geen enkele ziekte in erge mate geweest In 1866, het jaar der Cholera, waren er in één huis vier, in een ander twee gevallen, waarvan vijf met doodelijken afloop.

Verder is Woudsend geheel omringd met weiland. Een enk'de boom vindt men slechts in 't dorp ; in den omtrek vindt men ze alben bij de boerenhuizen De plaats is dus niet ongezond, behalve voor hen die last hebben van malaria ; de menschen kunnen hier oud worden

Het was omstreeks half Augustus in 1864, dat de schippersknecht S. de J. in zieken toestand bij zijne ouders te Woudsend thuiskwam. Het tjalkschip, waarop hij voer, kwam uit den Haag en lag thans te Lemmer In 's llage waren nokken. Aan boord werd hij ziek. Daar de Lemmer slechts * ruim drie uren van Woudsend af ligt, wilde de zieke liever naar zijne ouders dan aan boord blijven Met 't veerschip Lemmer—Sneek werd hij thuis gebracht.

Na één of twee dagen constateerde onze geneesheer Dr S , dat de patiënt de pokken had.

De ouders van dezen eersten poklijder hadden 6 kinderen, 4 zoons en 2 dochters. De oudste zoon was knecht op een LngeDche Aak (palingschip) van Heeg naar Londen. De oudste dochter diende, en S. was de '2e zoon. De 3e zoon I*. voer als knecht bij zijn vader, een turfschipper,

Sluiten