Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richt aan de leerlingen, wier ouders toestemming hadden gegeven, liet hij nog deze beide jongens roepen om ook gevaccineerd te worden.

Op mijne aanmerking, dat de ouders er tegen waren, vertelde de dokter, dat hij op weg naar school de moeder had ontmoet en deze hem had verzocht haar jongens ook maar te enten, daar ze anders van school moesten verwijderd worden. Deze beiden werden nu ook gevaccineerd.

Eenige dagen hierna braken de pokken uit in 't huisgezin van deze jongens. De vader V. en zijne vrouw hadden 6 jongens en 3 meisjes. De oudste dochter diende buiten Woudsend ; de andere kinderen waren allen bij de ouders nog inwonende. De 2 jongsten van de 6 jongens gingen op school en 2 meisjes waren nog te jong voor de school.

Toen nu de pokken hier uitbraken, moesten natuurlijk deze 2 jongens weer van school af en verkeerden dagelijks in de besmette woning hunner ouders. De meesten in dit gezin hebben in lichteren of ergeren graad de pokken gehad, ook de beide jongere meisjes, maar de twee gevaccineerden heeft niets gemankeerd.

Op school was toen ook werkzaam als kweekeling de 17-jarige H.

Omdat vooral zijn vader er tegen was, wilde hij niet gaarne gevaccineerd worden ; doch toen ik hem er attent op maakte, dat hij dan de school moest verlaten en geen kans had eene betrekking als onderwijzer te krijgen, wist hij zijn vader te overreden en liet zieh direct nog in school vaccineeren.

Deze kweekeling had nog een twee jaar jongere zuster thuis, die even later de pokken kreeg. Klein behuisd moest hij tijdens de ziekte zijner zuster thuis blijven ; maar hij heeft van geen pokken last gehad. Van twee oudere zusters woonde de eene te Sneek en de andere was in dienstbetrekking te Woudsend. Deze laatste liet zich inenten en heeft verder geen hinder gehad.

Ik zelf had twee jongens, een van vier en een van anderhalf jaar, beiden waren gevaccineerd, de oudste reeds in 't voorjaar van 1863.

Deze liep nu en dan wel eens naar school, ging daar wat zitten bij de kleinen en ging dan weer heen. Hij kende 't pad naar de school. Op zekeren dag was hij den geheelen

Sluiten