Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op zijn vraag: „Dokter wil je mij ook enten ?" antwoordde deze: „Ja kom maar hier als je dat graag wilt." Toen 't gedaan was, zei Dokter tegen mij : ,,'t zal wel niet meer helpen, want hij is al besmet." En toch heeft dat jongentje, dat altijd in dezelfde kamer verkeerde, waar zijn broer aan de pokken lag, geen hinder gehad.

Een bewijs, dat al verkeert men reeds in een besmette atmosfeer, de vaccinatie toch nog heilzaam kan werken.

In erge mate woedde de ziekte in 't gezin van T. Man, vrouw, 2 dochters en 2 zoons Een oudere z >on was reeds gehuwd. Deze woonde elders maar kwam niet tijdens de ziekte bij zijn ouders aan huis. De beide jongens, dejongsten, waren nog in hun schooljaren.

Een der jongens speelde dikwijls met een zoontje van D. bij wien de pokken waren, Daardoor besmet kwam de ziekte bij T. ongeveer half September. Van de 6 huisgenooten lagen 5 gelijktijdig aan de pokken. De vrouw alleen is staande gebleven, zij had slechts een enkele pok in 't gezicht.

Een der jongens stierf spoedig, de anderen redden het; maar op Kersttijd reeds is de Vader overleden, later de moeder en daarna de eene dochter; allen, zoo men zei, tengevolge van de naweeën der pokken.

Van de twee overblijvenden, is voor ongeveer 30 jaren de zuster en wat latei de broeder overleden. De oudste zoon leeft nog.

Van alle pokkenlijders te Woudsend, die de ziekte hebben doorgestaan, was deze jongen het meest geschonden, zijn gezicht was vol naden, de pokdalen hadden zich tot plekken vereenigd.

Ieder uit den omtrek was bevreesd naar Woudsend te gaan. Alleen Zondags in de kerk kwam men nog al, behalve als de naastzittenden uit een besmet huis moesten komen.

Ik was destijds koster en voorlezer en steeds present, maar nooit heb ik vernomen, dat de Predikant de Gemeente aanspoorde om van 't middel der vaccinatie, dat zoo zichtbaar gezegend werkte, gebruik te maken.

Er is toen wel eens beweerd, dat hij tegen de vaccinatie sprak, maar dat heb ik, altijd aanwezig, evenmin gehoord en toen ook vaak tegengesproken.

Sluiten