Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erg rozig doen zijn, — en een dikken arm bezorgen.

Ik had wel eens gelezen dat bij 't vaccineeren van arm op arm, zooals t destijds hier plaats had, ook met de pokstof andere verkeerde stoffen van 't eene kind op t andere konden worden overgeplant.

Als leek in 't vak kan ik dat niet beoordeelen ; maar wel weet ik, dat ik nooit vernomen heb, dat hier zulks heeft plaats gehad, of beter, dat men dat later aan t een of ander kon merken.

Toen dokter mij de eerste maal vaccineerde uit dat zwakke meisje van 14 of 15 jaar, dacht ik hier ook wel aan; maar ik troostte mij met 't idee, dat de verkeerde stof, als die n.1. in 't pokje van de meid mocht zitten, wel door de kwaadaardige pokstof zou gedood worden.

Ook moet ik nog opmerken, dat men de pokstof gelegenheid moet geven om te kunnen werken en niet door knijpen en wasschen met verdunde azijn de werking belemmeren ; zooals een moeder eens deed ; noch met tabak door speeksel bevochtigd de pas ingeënte arm afrosten, — zooals de soldaten soms doen, die in dienst gevaccineerd worden. —

Als de gevaccineerde de lastige gevolgen van deze nabewerking ondervindt en den geneesheer noodig heeft, wordt natuurlijk de oorzaak verzwegen en de vaccinatie krijgt de schuld.

Maar buiten dat is er nog iets.

Het kind van zoo'n moeder is gevaccineerd. Al is het dan ook onvoldoende, 't bewijs wordt toch door den Geneesheer afgegeven en in 't vaccinatie-register d<*r school geboekt. Men kan dus niet altijd alle briefjes vertrouwen. Alleen als de ouders voor de vaccinatie zijn en de geneesheer dit werk ernstig opneemt, dan kan men de biljetten vertrouwen.

Ik wil hier niet meer over uitweiden ; maar men kan er op rekenen, dat er vele vaccinatie biljetten zijn, die niets beteekenen.

Persoonlijk ben ik in die dagen twee malen in een huis, waar de pokken heerschten, geweest. De eerste maal, zooals ik reeds gemeld heb, kwam ik er in zonder het te weten, dat daar de pokken waren

Sluiten