Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ER MOET TANS BESLIST EN EENDRACHTIG WORDEN GEHANDELD.

Vooreerst dan wat aangaat onze verhouding tot onze tegenstanders, zowel degenen die ons onze wettige taalrechten op de een of' andere wijze zoeken te onthouden, als degenen die ons zelfs voorrechten, die wij reeds genieten, willen ontnemen. Zo ver het dan zelfs nu nog nodig is, moeten wij hun duidelik doen verstaan, wat wij bedoelen en wat wij eisen; dat wij daarmede van hen geen gunsten vragen, maar alleen aanspraak maken op wat ons wettig toekomt. Zij stellen deze dingen niet zelden geheel verkeerd voor, somtijds uit onkunde en somtijds met boos opzet. Zij maken er een politieke kwestie van en schrijven alles toe aan bittere haat en een geheime samenzwering tegen de Engelsen en al wat Engels is.

Wij moeten hun in taal die voor geen misverstand vatbaar is te kennen geven, dat, hoewel deze zaak eigenlik met de politiek niets te maken heeft, zij, die er zich systematies op toeleggen om onze taalrechten te onthouden, er een politieke zaak van maken en ons dwingen om hetzelfde te doen; dat zij zich daartoe betonen verachters en vijanden van ons volk te zijn, en wij ons gevolgelik tegen hen wapenen moetenen hen nooit kunnen vertrouwen, maar overigens met hen ook geen rekening kunnen houden.

Dat 't bij ons als volk een uitgemaakte zaak is, dat men van ons nooit Engelsen maken zal, en de Engelse taal nooit de plaats van onze moedertaal innemen zal: dat wij die liefhebben evenals zij de hunne liefhebben.

Dat, indien iemand, met schone woorden omtrent gelijke rechten enz. in de mond, ons nochtans indirekt en op bedekte wijze hierin van onze rechten zoekt te beroven, wij hem niet alleen als onze vijand aanzien, maar hem een oneerlik mens noemen. Er zijn degenen die nooit moede worden ons voor te houden, hoe groot, hoe volmaakt

Sluiten