Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot voordeel der ambtenaren, dat zij beide talen goed kennen zullen.

Als de Parlementaire Commissie dus rapporteert, dat het voldoende is, als ambtenaren alleen het Kaaps-Hollands, zoalö 't hier gesproken wordt, verstaan, dan is dat een verregaande belediging die zij het gehele Hollandse publiek aandoet, en is dat alleen een nieuw bewijs, dat zij onze taal niet erkent als een beschaafde landstaal naast het Engels, en een bewijs van de diepe verachting van ons volk en onze taal die zo velen der Engelsen in hun hart omdragen.

2. Er moet in de wet duidelik bepaald worden, dat iemand, om Inspecteur van scholen te worden, afdoende bewijzen zal leveren, dat hij de Hollandse taal volkomen machtig is, en dus ook goed daarin examineren kan. Hij moet niet alleen in staat zijn, onderzoek te doen naar de kennis van 'l Hollands bij de scholieren; hij moet ook in andere vakken ze door middel van het Hollands kunnen examineren; want wij kunnen niet rusten voordat, waar men 't verkiest, men ook in enkele andere vakken, zonder vrees, door middel van het Hollands doceren kan.

Kan men niet dadelik een genoegzaam aantal mannen vinden die beide talen machtig genoeg zijn, laat men dan ook hier hogere salarissen geven aan die welke beide talen machtig zijn, en dan zullen de vereiste mannen spoedig genoeg voor de dag komen, al moest 't ook zijn van het vaste land van Europa. Indien nodig, kan men intussen speciale Inspecteurs voor het Hollands gebruiken.

3. Een verder onmisbaar vereiste is, dat de wet zal bepalen, dat de examinatoren bij de Departements examina, en zo ver nodig ook bij die van het Hoger onderwijs, allen de Holl. taal even goed machtig zullen zijn als de Engelse. Kandidaten moeten zich volkomen vrij gevoelen om hun antwoorden in de Holl. taal te geven, en zeker zijn, dat zij daardoor geen schade zullen lijden.

Sluiten