Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stel, dat elke school de twee beste leerlingen, als ze ten minste wilden, aan dit beurzen-examen deed deelnemen."

Door iets van deze aard zou men de nadelen, aan ons overdreven examen-stelsel verbonden, vermijden, terwijl men de voordelen behield. Het is te hopen, dat vakkundigen over deze twee punten zullen nadenken, totdat hun gedachten tot rijpheid zijn gekomen en zij eenstemmig kunnen handelen orn het nodige in deze zaak gedaan te krijgen.

WIJ MOETEN EISEN, DAT REEDS BESTAANDE

WETTEN ZO WORDEN TOEGEPAST, DAT ONS GEEN ONRECHT AANGEDAAN WORDT.

Het is een opmerkelike zaak, dat het grootste struikelblok dat ons in de weg gelegd, en onrecht dat ons alzo aangedaan wordt, niet is tengevolge van een verkeerde wet die er bestaat, maar ten gevolge van de verkeerde toepassing van de wet. Ziet toch, als wij klagen, dat aan ons in dit opzicht geen recht geschiedt, wordt 't ons gedurig voorgehouden, dat volgens de wet het Hollands gelijke rechten heeft met het Engels; dat het ons vrij staat, die taal tot voertaal van 't onderwijs te maken op onze scholen; dat in elk geval de tijd, op de school toegestaan aan het Hollands, dezelfde is als die toegestaan aan het Engels. Nu, recht beschouwd, is dit niets anders dan een wrede spotternij, en men moet ons al voor heel eenvoudig aanzien of anders zelf heel eenvoudig zyn, als men denkt, ons daarmede tot zwijgen te kunnen brengen.

Wat toch, als de wet naar de letter dan zo luidt als boven gezegd, is dan de oorzaak, dat zelfs in scholen, waar de leerlingen allen of bijna allen kinderen van Hollands sprekende ouders zijn, de leden der schoolcommissie tot dezulken behoren en de onderwijzer een warm hart voor zijn taal en zijn volk heeft, dat zelfs daar niet

Sluiten