Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap op te zoeken, hebben zij manieren overgenomen, politieke en godsdienstige denkbeelden ingezogen, die gemaakt hebben, dat zij van hun volk en kerk en familie geheel vervreemd zijn geraakt.

Neen, zegt wellicht een ander, zo vertreed ik waarlik niet mijn eigen taal met voeten; mijn kind heeft goed Hollands onderwijs genoten, is zelfs goed door het Taalbond-examen gekomen. Het kent zijn taal, maar moet natuurlik Engels ook goed kennen, en daarom zend ik 't nu naar een kostschool, waar niets dan Engels gesproken wordt.

Wel, over deze zaak van

DE KOSTSCHOLEN

moet ik met vrijmoedigheid spreken, omdat vele vrienden onzer /.aak, evenals 't met mijzelf vroeger het geval was, nog lang niet genoeg letten op 't ontzaglik kwaad dat zij onze taal daardoor doen. Ik doe het in geen vijandige geest, maar ten einde een poging aan te wenden om die kostscholen te helpen maken wat zij wezen moeten en kunnen. Het kind — meestal een meisje — heeft misschien heel wat van de Holl. grammatica geleerd, en dat wel op de wijze waarop zulks tot nog toe meestal op onze scholen is geschied. Yerder heeft 't weinig of niets in die taal kunnen lezen dat haar eigenlik liefde voor haar taal en de studie er van kon doen opvatten. Trouwens in de school schiet daar ook niet tyd genoeg voor over. Had zy niet zulk een sterk nationaal gevoel, deed zij 't niet gedeeltelik om hare ouders tevreden te stellen, dan zou misschien al wat zy van 't Hollands geleerd heeft haar daarvan meer afkerig dan iets anders gemaakt hebben.

Wel, nu gaat zij naar, of is misschien reeds een tijd lang op de kostschool, waar, van dat zij haar ogen opendoet, totdat zij ze weder 's avonds sluit, al wat zy hoort en

Sluiten