Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes verklaren en hen inleiden in de waarheden van de schepping, de verlossing en de heiligmaking. Wanneer zij dit niet kunnen of willen, om wat reden dan ook, dan zijn zij tot de opleiding der gedoopten onbevoegd. Dezulken moesten in de Christelijke kerk niet worden geduld, maar als die kerk, ook de Nederlandsche Luthersche, in hoofdbestuur of lagere besturen van de waarheid is vervreemd, hebben ouders en voogden, als van God aangestelde verzorgers, des te meer toe te zien en te waken dat de Naam des Doops niet gelasterd worde, het zaad der wedergeboorte niet verderve, maar integendeel opbloeie door de machtige werking des Heiligen Geestes, die werkt door het Woord, dat, van God ingegeven, nuttig is tot leering en onderwijzing in de gerechtigheid.

Aldus opgeleid, zullen onze jongelingen en jougedochters tot eene heerlijke Geloofsbelijdenis komen, die Gode tot eer, der kerke tot opbouw en hun zeiven tot tijdelijk en eeuwig heil is.

Sluiten