Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rundvee twee biljetten 1 Mei 1907 (biljet A)

1 Juni 1907 (biljet B).

Zuivel één biljet lOctober 1906 (Octoberkaas).

één biljet 1 April 1907 (wedstrijden melk en melkproducten).

één biljet 1 April 1907 (boter in blik), één biljet 1 April 1907 (wedstrijd voor zuivelbereiding* werktuigen.)

één biljet 1 April 1907 (boter), één biljet 1 April 1907 (kaas), één biljet 1 Mei 1907 (al datgene, wat hiervoren niet genoemd is. Paarden twee biljetten 15 Juli 1907 (biljet A)

15 Augustus 1907 (biljet B).

Kleinvee één biljet 1 Juni 1907.

Pluimvee en Konijnen één biljet 15 Juli 1907.

Bijenteelt één biljet 1 Juni 1907.

Heideontginning Boschcultuur f

Grondverbeteringen i één bilJet 1 Juni l907Zoetwatervisscherij '

Nieuwe vindingen één biljet 1 April 1907.

Hoefbeslag één biljet 1 Juni 1907.

Ter opluistering één biljet 1 Juni 1907.

De in dit artikel genoemde termijnen kunnen door het Hoofdbestuur verlengd worden.

Voor elke aangifte wordt een bewijs van ontvangst afgegeven.

Inleggeld.

Als inleygeld is verschuldigd en moet tegelijk met het inschrijvingsbiljet ingezonden worden, voor:

le. Rundnee.

a. stieren / 6. —; b. koeien en vaarzen f 5.—. c. kalveren f 2.50.

Sluiten