Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werktuigen, gereedschappen en dergelijke worden, indien zulks op het adres is vermeld, en de voorwerpen franco zijn verzonden, van de stations der Staats- en Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappijen afgehaald.

Het Hoofdbestuur zal trachten van de verschillende Maatschappijen vrij vervoer of vermindering der kosten daarvan voor de inzendingen te verkrijgen.

Medailles of Geldprijzen.

Behalve voor de Rubriek zuivel en sommige afdeelingen der Rubriek bijenteelt, (zie pag. 96, art. 27. N.B.) worden de prijzen naar verkiezing aan de bekroonden voldaan in geld of in medailles naar den volgenden maatstaf:

voor een Gouden medaille . ... f 50.

„ „ Verguld Zilveren medaille . - 15.

„ „ Zilveren medaille . . . . - 10.

„ „ Bronzen medaille . ... - 5. met bijvoeging van het overige in geld, waar méér uitgeloofd is.

De inzenders moeten hun verlangen om de prijzen in geld te ontvangen vermelden op de lijst van inzending, zoo zulks niet geschiedt wordt de medaille uitgereikt.

Bij de prijzen in geld wordt een getuigschrift uitgereikt.

Eindbeslissingen.

De beslissing in gevallen van twijfel omtrent de strekking van eenige bepaling in dit programma, verblijft, behoudens goedkeuring van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, aan het Hoofdbestuur, *) dat zich mede voorbehoudt de beslissing omtrent onvoorziene gevallen of het maken van noodige wijzigingen.

*) Waar in het programma sprake is van „het Hoofdbestuur" wordt bedoeld, het Hoofdbestuur vun de Hollandsche Maatschappij van Landbouw.

Sluiten