Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10.

Gedurende de dagen, dat vee op de tentoonstelling aanwezig is, zullen de bekroonde runderen éénmaal per dag, op daarvoor door het Hoofdbestuur te bepalen uren, in den ring worden voorgebracht.

De geleiders hebben te zorgen, een half uur vóór het voorbrengen, het voor den ring bestemde vee gereed te houden.

Art. 11.

Dieren, die het Hoofdbestuur wil laten photographeeren, meten of wegen, moeten daartoe door de eigenaars beschikbaar worden gesteld.

Art. 12.

Het vee zal worden gehuisvest in stallen of tenten, en éénmaal gatis worden voorzien van het noodige ligstroo.

De inzenders zelf moeten voor de oppassing hunner dieren zorg dragen.

Een magazijn wordt ingericht alwaar de inzenders tweemaal per dag, des morgens vóór 9 uur en des avonds na 6 uur, voor hunne dieren langvoer en krachtvoedermiddelen. als koeken, zemelen en dergelijke, benevens ligstroo tegen vastgesteld en in de stallen aangeplakt tarief, kunnen verkrijgen.

Art. 13.

Des morgens tusschen 6 en 8 uur moeten de stallen, vanwege de inzenders, worden uitgemest.

Uiterlijk 9 uur des voormiddags moeten de stallen en veetenten geheel zijn gereinigd.

Art. 14.

Het is niet geoorloofd, dat de dieren, gedurende den tijd. dat de tentoonstelling voor het publiek geopend is, onder

Sluiten