Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blikken inzenden. Het gewicht per blik is ter keuze van den inzender.

3e. Deze boter zal naar Oost-Indië gezonden worden en bij terugkomst gekeurd.

4e. De keuring zal geschieden door de internationale commissie van beoordeeling,

5e. Aan de boter, die 75 punten of meer behaalt wordt een diploma en gouden medaille, die 70 — 74 punten behaalt, wordt een diploma en verguld zilveren medaille, die 60—69 punten verkrijgt, een diploma en zilveren medaille, en die 50 — 59 punten verkrijgt, een diploma en bronzen medaille toegekend.

6e. In de boter mag geen ander conserveeringsmiddel dan keukenzout voorkomen.

Botertentoonstelling.

Art. 13.

De tentoonstelling der boter zal van 14 tot 23 September gehouden worden.

Van het nationaal gedeelte wordt de boter provinciegewijs en in groepen (boter van stoom, — boter van handkracht, — boter van boerderijen) ingedeeld.

Voor liet Internationaal gedeelte wordt de boter land voor land gerangschikt.

Aan die inzenders, die in het nationaal gedeelte een diploma en gouden of verguld zilveren medaille verwierven, zal de gelegenheid gegeven worden, onder nader vast te stellen voorwaarden, (in kiosken of op andere wijze) hunne (versche) boter aan het publiek te verkoopen.

Kaaskeuring.

Art. 14.

Voor de kaaskeuring gelden de volgende bepalingen:

le. De inzenders kunnen onder een of meer rubrieken inzenden.

Sluiten