Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Toestellen voor vetbepaling in melk en andere zuivelproducten.

(1. Toestellen en andere hulpmiddelen ter bepaling van de vaste stof in melk of het watergehalte in zuivelproducten.

e. Toestellen ter bepaling van de vriespuntsdaling en het geleidingsvermogen voor electriciteit.

f. Apparaten ter bepaling of beoordeeling van het gehalte aan vuil in melk.

(/. Toestellen ter bepaling van den zuurgraad van melk en andere zuivelproducten.

lt. Toestellen ter uitvoering van de gistingsproef en stremproef.

i. Andere toestellen, die voor de bepaling van de

geschiktheid der melk voor de zuivelbereiding kunnen worden gebruikt.

(Met duideljjke omschrijving van het principe waarop zij berusten).

). Toestellen ter bepaling van het gehalte aan vetzuren in boter en kaas.

/«•. Toestellen ter bepaling van het gehalte aan zout in boter en kaas..

I. Toestellen ter bepaling van den brekingsindex.

m. Toestellen en andere hulpmiddelen betrekking hebbende op het bacteriologisch onderzoek van zuivelproducten.

n. Andere toestellen in gebruik bij chemisch en physisch onderzoek van zuivelproducten hierboven niet afzonderlijk genoemd.

o. Toestellen ter controleering van de juistheid der hierboven genoemde instrumenten.

Sluiten