Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Nederlands,:he Kaas vervaardigd in Zuivelfabrieken of op boerderijen.

A. Kaas met hoogstens 25 °/0 Vet in de droge stof, (bereid uit melk met hoogstens 1.5% vet).

B. Kaas met hoogstens 40 °l0 vet in de droge stof, (bereid uit melk met hoogstens 2.5 % vet).

le. Kaas in Goudsch model, twee maanden oud. 20 stuks. 2e. Kaas in Goudsch model, vier maanden oud. 20 stuks. 3e. Kaas in Edammer model, twee maanden oud. 20 stuks. 4e. Kaas in Edammer model, vier maanden oud. 20 stuks.

e. Leidsche of JJel/tsche kaas in 1907 vervaardigd op een Zuid-Hollandsche boerderij.

5 stuks.

f. Nederlandsche nagelkaas in 1907 vervaardigd, na 1 Mei uit melk met een vetgehalte van hoogstens 0.4 % vet.

le. Zwaarder dan 18 K.G. 2 stuks.

2e. niet zwaarder dan 18 K.G. 5 stuks.

3e. nagelkaas minstens zes maanden oud en lichter dan 18 K.G. 5 stuks.

g. Kaas zonder korst in blik verpakt, geheel naar keuze van den inzender.

Deze kaas in blik in te zenden 15 Juni.

/ a. Nederlandsche kaas vervaardigd uit schapenmelk. I b. Nederlandsche zachte kaas uit koemelk vervaardigd.

Sluiten