Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5de AFDEELING.

Hygiënisch gedeelte.

Groep W.

Hygiëne op de productieplaats.

(i. Modellen en ontwerpen van stallen voor melk-levering, op schaal van minstens 1: 50.

Van bestaande inrichtingen moet een model geleverd worden, hetzij van het geheel ot van het belangrijkste gedeelte.

le. Model hoornveestallen; bedoeld zijn inrichtingen, waarvan de melk tegen belangrijk hoogeren prijs wordt verkocht of om bijzondere redenen (bijv.: philantropie) tot normalen of lageren prijs.

Eerste Prijs: Eerediploma.

Tweede Prijs: Eervolle vermelding.

2°. Verbeterde hoornveestallen van bedrijven, waarvan de melk uitsluitend bestemd is voor direct gebruik en niet onder le bedoeld.

Eerste Prjjs: Eerediploma en /' 250.—.

Tweede Prijs: Eervolle vermelding en f 100.—. 3e. Verbeterde hoorn veestallen op boerderijen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met het overige bedrijf.

A. Gelegen op kleigronden.

Eerste Prijs: Eerediploma en ƒ 250.—.

Tweede Prijs: Eervolle vermelding en / 100.—.

B. Gelegen op zandgronden.

Eerste Prijs: Eerediploma en / 250. —.

Tweede Prijs: Eervolle vermelding en f 100.—.

Sluiten