Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groep X.

Hygiëne van af de productie plaats.

a. Bedrijfsinstallatiën.

le. complete pasteuriseeringsinrichting voor flesschen. 2e. complete steriliseeringsinrichting voor tlesschen.

waarbij homogeniseermacliines.

3e. complete reinigingsinrichting voor flesschen. 4e. complete reinigingsinrichting voor kannen. 5e. complete koelinrichting voor flesschen-melk. 6e. complete melk- en roomkoelinrichting voor kleinbedrijf, mede geschikt voor melksalons, filiaalinrichtingen en depots, kiosken.

7e. complete inrichting voor automatischen melkverkoop. 8®. taptoestellen voor flesschen en bussen.

b. Transportmiddelen en toestellen voor den verkoop van

melk en producten aan den gebruiker. le. Transportmiddelen.

2e. Tapbussen, kranen, maten, enz.

3e. toestellen ter vermijding van het oproonien der melk. 4®. flesscliensluitmachines.

5e. flesschendragers.

6e. flesschen voor verschillende sluitingen, verschillende maten, vormen en materiaal (w. o. bijv. papieren fl.).

c. Sluiting van flesschen voor gepasteuriseerde en ge¬

steriliseerde melk.

Prijs: Eerediploma en f 250.—

d. Eenvoudige automatische toestellen voor het hoorbaar

aanwijzen van maximale en minimale temperatuur, ten gebruike bij het pasteuriseeren en steriliseeren. t. Eenvoudige automatische toestellen voor het grafisch aanwijzen van de temperatuur tijdens het pasteuriseeren en steriliseeren.

Sluiten