Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 6.

Alle paarden zullen vóór de toelating op het terrein der tentoonstelling door een veearts, door het Hoofdbestuur aan te stellen, onderzocht worden.

De dieren die zullen blijken niet gezond te zijn. worden niet tot het terrein der tentoonstelling toegelaten. De voor deze dieren gestorte gelden zullen aan de inschiijveis worden terug gegeven.

Art. 7.

Van alle ingeschreven paarden, behalve van de 3-jarige en oudere dekhengsten, moet bij de 2de inschrijving (vóór den 15n Augustus) eene verklaring van onderzoek van een gediplomeerd veearts worden overgelegd, dat deze paarden tusschen 15 Juli en 1 Augustus 1907 door hem aan een onderzoek zijn onderworpen en dat deze paarden vrij zijn van erfelijke gebreken aan adem, oogen en geslachtsdeelen.

Voor hengsten, geboren in 1905 en van 3 jaar en ouder, worden de prijzen en aanbevelingen eerst definitief toegekend, wanneer bij de Rijksliengstenkeuringen voor het dekseizoen 1907 08 is gebleken, dat zij vrij zijn van erfelijke gebreken aan adem, oogen en geslachtsdeelen.

Art. 5.

Het Hoofdbestuur heeft het recht, op voorstel van de commissie voor beoordeeling, de uitgeloofde prijzen te verlioogen of te verlagen, eene andere verdeeling te maken of geheel in te houden.

Niet bekroningswaardige dieren zullen niet voor eene bekroning in aanmerking komen.

Art. 9.

Zoo mogelijk zal eiken dag, in elk geval de laatste dagen, in den namiddag, défilé in den ring plaats hebben van alle ingezonden paarden, de bekroonden aan het hoofd.

Sluiten