Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10.

Alle inzenders zijn gehouden zich aan de instructien van het Hoofdbestuur, in het belang der goede orde gegeven of te geven, onvoorwaardelijk te onderwerpen.

Art. 11.

In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien of de uitleg der bepalingen tot eenig verschil van gevoelen leidt, beslist het Hoofdbestuur in hoogste instantie.

Het Hoofdestuur neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor verlies of schade aan de ingezonden dieren, rijtuigen of tuigen.

PROGRAMMA.

De 3-jarige en oudere dekhengsten moeten voor het dekseizoen l'JOT onvoorwaardelijk ter dekking zijn toegelaten. Alle hoogten zijn aangegeven in stokmaat.

WARMBLOED.

A. DEKHENGSTEN (zwaar angenslag *), geboren in 1!>04 of vroeger, hoogte 1.58 M. en meer.

Een le prijs a . • / 300.- t

2e - , • • . 400.— „ 400.-

3e ... 300.— , 300.-

4e . • , 200.- , 200.-

" 5e „ . 100.- , 100-

» oe ». ■ . rn 900

Vier 6e prijzen a . „ oO.— »

f 1700.—

Eervolle vermeldingen.

*) Het Hoofdbestuur laat aan ieder eigenaar zelve over om te be oordeelen in welke afdeeling liij zijn paard of paarden wil late. mededingen, doch stelt op den voorgrond, dat overschrijving vai de eene afdeeling in de andere na de definimtieve aangifte Mtet word toegestaan. AlUen voor de afdeeling dekh«„^en wan^jloed zwaar en licht wagenslag — zal tndien volgens het ooi deel «a commissie van beoordeelt»,j de mededinging van een hengst m ee andere afdeeling, dan waarvoor hij is aangegeven, wenschelyk u verplaatsing kunnen geschieden.

Sluiten