Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. DEKHENGSTEN (warmbloed, licht wagenslag), on¬

voorwaardelijk*) goedgekeurd voor het dekseizoen 1907 hoogte 1.58 M. en meer.

Een le prijs . . a f 300.— f 300.

Een 2e „ . . . „ , 150— » 150.—

Een 3e „ . . . . * 100.— „ 100 —

Een 4e „ . . . , » 50.— , 50.—

f 600 —

Eervolle vermeldingen.

III. GEDEKTE MERRIËN (warmbloed), hoogte 1.(50 M.

en meer, ingeschreven in een erkend Nederlandscli stamboek, gedekt door een onvoorwaardelijk *) voor 1907 ter dekking toegelaten hengst.

Een le prijs . . . ii f 200.— f 200.

Een 2e „ . . . „ , 150.— „ 150.—

Een 3e 100.- , 100.-

Drie 4e prijzen , * 50.— „ 150.—

Eervolle vermeldingen.

f 300 —

IV. GEDEKTE MERRIËN (warmbloed), hoogte 1.55 M. tot en met 1.59 M. ingeschreven in een erkend Nederlandscli stamboek, gedekt door een onvoorwaardelijk *) voor 1907, ter dekking toegelaten hengst.

Een le prijs ... * f 200.— f 200.

Een 2e „ . . . „ n 150. „ 150.

Een 3e 100.— . 100.—

Twee 4e prijzen „ - 50.— „ 100.

f 550.—

Eervolle vermeldingen.

*) Met „onvoorwaardelijk" wordt bedoeld: „niet lijdende aan cornage '.

Sluiten