Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEIN VEE.

Nationaal.

Bijzondere bepalingen.

Art. 1.

De inzending op de Tentoonstelling moet plaats hebben op 18 September 1907, des morgens vóór 8 uur.

De dieren moeten denzelfden dag, te beginnen des avonds na 6 uur, van het terrein verwijderd worden.

Art. 2.

De varkens moeten geringd zijn en de beeren een lederen hals- of borstband om hebben, voorzien van een behoorlijk touw, om daaraan vastgezet te kunnen worden.

Art. 8.

De met le en 2e prijzen bekroonde beeren moeten tot 1 April 1908 tegen een dekgeld van hoogstens f 3.—, in Nederland beschikbaar blijven.

Eerst na inzending van een behoorlijk bewijs daaromtrent wordt de prijs toegezonden.

Art. 4.

Van de schapen onder de le, 2% 3% 4% 5', 6e en (e onderafdeeling aangegeven, moet vóór 1 Januari 1908 bewijs worden overgelegd, dat zij werkelijk als fokdieren in het najaar 1907 hebben gediend.

Eerst na inzending van dit bewijs wordt de prijs toegezonden.

Sluiten