Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rubriek Pluimvee en Tamme Konijnen.

Nationaal.

Bijzondere Bepalingen.

Artikel 1.

De tentoonstelling zal geopend zijn ojt Zaterdag, Zondag en Maandag 21, 22 en 23 September 1907.

Art. 2.

Pluimvee, konijnen en eieren kunnen alleen door Nederlanders ingezonden worden, al het andere gevraagde ook door Buitenlanders.

Art. 3.

De dieren worden tentoongesteld in de kooien, door het Hoofdbestuur beschikbaar gesteld, gedurende de tentoonstelling gratis gevoed en met zorg behandeld.

Het Hoofdbestuur is echter niet aansprakelijk voor sterfte, schade aan of verloren gaan van liet ingezondene.

Art. 4.

Op een der tentoonstellingsdagen zal er een wedstrijd gehouden worden met de ingezonden Eieren-Sehouwmachines en Eieren- Sorteermachines.

De inzenders zullen gehouden zijn voor dien wedstrijd hun machines tjjdelijk af te staan. De resultaten van den wedstrijd worden in een rapport medegedeeld.

Art. 5.

Voorwerpen of dieren op het inschrijf biljet niet vernield, worden geweigerd.

Sluiten