Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle inzendingen moeten vrachtvrij bezorgd worden op liet terrein van de tentoonstelling. Indien men voor deze zendingen een blauwen vrachtbrief gebruikt, (voor de Holl. Spoor vrage men nog daarbij 2 verklaringen model No. 285), dan worden die zendingen vanaf het tentoonstellingsterrein tot liet station van herkomst gratis teruggezonden.

Van Gend & Loos verleent geen gratis terugvervoer.

Art. 9.

Dieren die ziek zijn blijven buiten beoordeeling.

Art. 10.

De eieren gedurende de tentoonstelling gelegd, alsmede de geëxposeerde eieren, zullen aan een kinderziekenhuis te 's-Gravenliage worden aangeboden.

Art. 11.

De klasseprjjzen zullen bestaan voor een toom hoenders of eenden, een paar ganzen, kalkoenen of een konijn, voor geslacht, geconserveerd in blikken, bussen, glazen enz. en voor eieren, uit:

Eerste prijs f' 10.—. of Zilveren Medaille.

Tweede „ „ 5.—. „ Bronzen „

Derde „ diploma en f 2.50.

Vierde „ „

Voor hokken en rennen, verpakkingsmateriaal, bereide huiden en kleedjes, sohouwmachines, sorteermachines, broedmachines, kunstmoeders, eet- en drinkbakken, gereedschappen

Sluiten