Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUBRIEK BIJENTEELT.

Nationaal.

Bijzondere Bepalingen.

Artikel 1.

Er worden geene inschrijvingsgelden gevorderd, terwijl de plaatsen kosteloos worden afgestaan.

Art. 2.

Vóór de uitspraak der commissie van beoordeeling mogen de tentoongestelde voorwerpen geene namen van inzenders of andere herkenningsteekenen dragen.

Art. 3.

Gedurende de beooordeeliug der in art. 2 genoemde commissie mogen zich geen inzenders in de lokalen of op het terrein, waar beoordeeld wordt, bevinden.

Art. 4.

Aan de voorwerpen door handelaren tentoongesteld, moet de werkelijke prijs, waarvoor ze te koop zijn, zichtbiiar zijn aangebracht.

Art. 5.

Alle honing moet zoodanig verpakt tentoongesteld worden, dat hij onbereikbaar is voor bijen.

Art. 6.

Elke inzending mag slechts in één nummer van het programma mededingen.

Sluiten