Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. ONDERWIJS, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, ENZ.

A. Volledigste en schoonste verzameling van leermiddelen, ten gebruike bij het onderwijs in ontginning, houtteelt en grondverbetering:

Boekwerken, tijdschriften, platen, kaarten, modellen, enz.

lste prijs: verguld zilveren medaille.

2de „ zilveren medaille.

3de „ bronzen ,

II. Idem voor het onderwijs in de Zoetwatervisscherij:

Boekwerken, tijdschriften, platen, kaarten, modellen, enz.

lste prijs: verguld zilveren medaille.

2de „ zilveren medaille.

3de „ bronzen „

<'. Volledigste en beste opgave van mengsels van gras- en klaverzaden van ontgonnen of verbeterde gronden.

lste prijs: zilveren medaille.

2de , bronzen „

3de „ getuigschrift.

D. Volledigste en schoonste herbaria:

a. van . goede weideplanten op ontgonnen of verbeterde gronden.

h. van onkruiden van graslanden op ontgonnen of verbeterde gronden,

c. van onkruiden van den akker op ontgonnen of verbeterde gronden,

tl. van karakteristieke planten van hooge heide, e. , . , „ middelhooge heide,

ƒ'• .. » , , lage heide,

Sluiten