Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. Volledigste en schoonste verzameling van inlandsche houtmonsters.

lste prijs: bronzen medaille. 2de , getuigschrift.

ƒƒ. Volledigste en schoonste verzameling van boomzaden.

lste prijs: bronzen medaille. 2de , getuigschrift.

I. Volledigste en schoonste verzameling van houtbeschadigingen.

lste prijs: verguld zilveren medaille.

2de „ zilveren medaille.

3de , bronzen „

K. Volledigste en schoonste verzameling van werktuigen, ten gebruike bij ontginning en den boschbouw.

getuigschrift.

L. Volledigste verzameling van recepten voor de bereiding van zoetwatervisch voor de fijne keuken en voor de burgerkeuken.

lste prijs: verguld zilveren medaille. 2de „ zilveren medaille.

:5de , bronzen ,

De Directie der Nederlandsche Heidemaatschappij stelt zich voor op de Tentoonstelling een zoo volledig mogelijk beeld te geven van de werkzaamheden dier Maatschappij:

Daartoe zal, wellicht ook met medewerking van sommige Afdeelingen der Heidemaatschappij, in eene atzondeilijke tent alles bijeengebracht worden, wat de Maatschappij in de verschillende streken van het land ter bevordering van de bodemcultuur heeft verricht.

Sluiten