Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bepalingen voor de Wedstrijden in Hoefbeslag.

i. Om tot den wedstrijd onder Nu. 1 bedoeld, te worden toegelaten zal eene keuze van een 24-tal gedaan worden uit de personen, die den dag te voren aan een concours hebben deelgenomen, bestaande in het vervaardigen van een zelfde hoèfijzer, onder gelijke voorwaarden en in een vooruit bepaalden tijd — 20 minuten •—.

Deelnemers moeten zich aanmelden aan het Bureau der tentoonstelling, Buitenhof 42 te "s-Gravenhage vóór 1 Aug. 1907. met nauwkeurige vermelding van naam, voornaam of voornamen, woonplaats, ouderdom en waar zij hun diploma behaald hebben. Jnleggeld wordt niet geheven.

b. De deelnemen zijn verplicht hun eigen gereedschap mede te brengen. Staven voor het maken der ijzers zullen op het terrein aanwezig zijn.

c. De deelnemers hebben zich stipt te gedragen naar de aanwijzingen van het Hoofdbestuur.

Rubriek Ter opluistering.

Ter opluistering kunnen toegelaten worden (voor zoover ruimte beschikbaar is) voorwerpen, werktuigen, enz, (zie voor plaatsgeld pag. 7).

Aldus vastgesteld door het Hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw en goedgekeurd door zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.

P. J. J. REPELAEK, Voorzitter.

S. C. KORT EVV EG, Secretaris.

. r Oct. 1906.

S-GKAVENHAGE. . ,n,.r7

Jan. 190<.

Sluiten