Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijkheden, maar .... er zijn er ook enkele die niet luisteren naar den welgemeenden raad.

Wat doet de politie dan ?

Dan volgt de ééne vermaning op de andere. Is het een buitenlandsche prostituëe die blijft weigeren naar het Ziekenhuis te gaan, of zich onder behandeling van een dokter te stellen, dan wordt ze over de grenzen gezet. Is het een Hollandsch meisje en helpt het eerste middel: waarschuwing van den persoon bij wien ze haar kamer heeft, niet, dan wordt ze op allerlei manieren in de uitoefening van haar bedrijf bemoeilijkt. Ze krijgt, om maar iets te noemen, een politieagent voor de deur en, als ze uitgaat om haar brood te verdienen, dan worden de manspersonen die door haar gelokt of aangesproken worden, door de politie stilletjes gewaarschuwd. Dit middel helpt wel gauw, maar enkelen zijn de politie toch nog te slim af.

Het eind van het lied is echter gewoonlijk, dat ze het hoofd in den schoot leggen en naar het Ziekenhuis of naar een kliniek gaan, of wel dat ze weggezonden worden door de personen bij wie ze inwonen en dan naar elders vertrekken.

Ondertusschen hebben ze, voordat het zoover komt, al heel wat ellende geleden, en heel wat slachtoffers gemaakt.

Clandestine of geheime prostitutie.

Dit is wel de gevaarlijkste vorm, waaronder de prostitutie zich voordoet en zeker ook de oudste. Ze heeft hare vertakkingen wijd en zijd wortel doen schieten en is juist daarom zoo gevaarlijk, omdat ze, in hare vele nuanceeringen overal in het gezonde maatschappelijke leven ingrijpende, zoo moeilijk te contröleeren en te onderkennen is.

De clandestine prostitutie heeft hier in Rotterdam evenals overal elders waar reglementeering bestaat, veel grooteren omvang, dan de openbare prostitutie. Telt de laatste hier in het geheel een paar honderd slachtoffers, de eerste telt wellicht duizenden, maar het aantal clandestine prostituëes is, naar ik van bevoegde zijde vernam, is, zelfs bij benadering niet op te geven. De clandestine prostitutie is een maatschappelijk kwaad

Sluiten