Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van .1. li. Klooster, te Groningen:

»ST EM MEN UIT J ER UZ A L E M« , Maandelijksche Leerredenen tot Getuigenis der Waarheid, onder Redactie van l)s. B. Ltttge, Predikant der Nederl. Ger. Gem. te Elberfeld. Met welwillende medewerking van meerdere leeraren in Nederland. Prijs 00 ets. per jaargang. Buiten Groningen plus porto.

HET R O E P E N V A N DEN W ACH T E R. Zevental leerredenen van B. Lütge, Predikant bij de Nederl. gereformeerde gemeente te Elberfeld, gehouden lot afscheid van de gem. te Groningen, in September 1901. Prijs f 0,70. Gebonden f 1,00.

LOOFT MEI MIJ DEN HE ERE! Leerrede van A. J. Hoekzema, Predikant der Nederl. Herv. Gem. te Leerdam, over Ps. 30:3—G, gehouden te Leerdam 20 April 1003. Prijs f 0.10. Franco ontvangst tegen toezending van 0.12.

Sluiten