Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rebekka en Jakob.

BELANGRIJKE FEITEN UIT HUN LEVEN,

N\Al; I»K VKUKI.AIUXC VAX

CALVIJN, ZWINGLI en LUTHER.

BENEVENS EKNE PUOEVE VAN BEHANDELING

VAX

Het leven van Jakob.

Verzameld door .1. VAN BOLHUIS,

Predikant >ler Nederl. Hetr. Grmeente tv (ironhujvn.

Groxinc.kn. J. K. KLOOSTER. 1905.

Sluiten