Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis bezorgd, ja, men vindt ze in de wachtkamers

van enkele medici.

Het doel van deze repliek is aan te toonen, dat deze wijze van reclame maken der gezamenlijke ZanderInstituten de medische wetenschap onwaardig, dat verder de inhoud onwaar is, en dat bovendien het geheel is samengesteld met de onedele bedoeling den arbeid van anderen ten eigen bate af te breken. Daar het reclameboekje in verschillende hoofdstukken is verdeeld, willen wij het werkje zooveel mogelijk hoofdstuksgewijs aan eene beoordeeling onderwerpen, ten einde den aandachtigen lezer in staat te stellen, zich eene juiste voorstelling te vormen van deze belangrijke, hoewel voor het groote publiek uiterst moeielijk te begrijpen zaak.

Sluiten