Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Gezondheid en beweging.

Na eene korte uiteenzetting van het onderling verband tusschen gezondheid en beweging komen de Schrijvers tot de slotsom:

dat de kantoorman, die dag aan dag 't grootste gedeelte van zijn lichaam onder een hoogen lessenaar opbergt, geen goede gezondheid kan blijven behouden;

dat de dame, die haar leven in slenterige rust slijt,

moet kwijnen;

dat de man van zaken, die tengevolge van de steeds voortgaande verdeeling van arbeid in de dagelij ksche sleur van zijn leven slechts een deel van t lichaam laat werken, dus vroeg oud wordt. Zijn spieren verzwakken, zijn leden verstijven, zijn gemoedsleven wordt verstoord. Dat zijn bij hem geen teekenen van ouderdom, maar ziekte-verschijnselen, die hun oorsprong hebben in eene onnatuurlijke leefwijze, in

gebrek aan beweging.

De kantoorman onder dien hoogen lessenaar, de haar leven in slenterige rust slijtende sclioone dame

Sluiten