Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verstelling uiterst gemakkelijk en snel, redenen, waarom wij dit apparaat ook voor Zander-Instituten ten zeerste meenen te kunnen aanbevelen."

Nu de heer Jansen de onverbeterde, de echte Zanderapparaten gebruiken moet, zegt hij : „dat de geneeskundige gymnastiek, zal zij als geneesmiddel werken, slechts kan geschieden met daarvoor geschikte toestellen, n.1. met de Zandertoestellen."

Als commentaar kunnen hier alzoo de woorden an Schr. dienst doen : „Zij, die 't betere verwerpen en 't mindere aanprijzen, doen dit of uit onwetendheid of om 't publiek uit eigen belang te misleiden."

In 't reclameboekje schrijft de heer Jansen : „AV at met behulp der machine oogenblikkelijk bereikt wordt, kan de heilgymnast met zijn handen bijna nooit

bereiken De groote schat van hulpmiddelen,

waarover de Zander-Instituten beschikken, biedt den patiënt reeds den waarborg, dat de behandeling doeltreffend moet zijn." ')

En diezelfde heer Jansen schreef vóór zijne Zanderbesmetting :

,.En hierop is vooral de aandacht te vestigen van onze tegenwoordige heilgymnasten, dat ze wel bedenken, dat de methode en de apparaten van Zander hun zelf het werk niet uit de handen kunnen nemen, dat

') Welk een logica! De bakker, wiens winkel het grootst aantal hrooden bevat, heeft derhalve het meest voedzame brood!

Sluiten