Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belast met het gymnastiek-onderwijs aan een meisjeskostschool van zijne zusters. Hij moest, om in zijn onderhoud te voorzien, reeds als student naar bronnen van inkomsten uitzien. Physiek niet genoeg ontwikkeld om zijne vele leerlingen, waaronder vele zwakken en misvormden, in hare werkzaamheden voldoende te ondersteunen, zon hij op middelen om in de plaats der inenschelijke hand volgens de methode van Ling, een mechanisch apparaat te stellen, in staat den gewenschten weerstand te bieden."

Alzoo niet de onbekwaamheid der heilgymnasten, maar gebrek aan physieke kracht, dreef Zander. Dit is echter bijzaak. Wij hebben thans niet meer te vragen, wat Zander heeft gedreven tot de samenstelling zijner apparaten, maar wat deze ons thans geven en geven kunnen. En nu komen wij aan het zwakke punt der Zander-geneeswijze; de Zander Instituten zijn, en dit vergete men nooit, geneeskundige inrichtingen op aandeelen, er moet geld verdiend worden. De bedoeling van Dr. Zander is n. o. m. aanvankelijk zuiver geweest, en de Zander-apparaten konden veel nut stichten, als zij gebleven waren, wat zij alleen kunnen zijn, hulpmiddelen voor den goed geschoolden heilgyinnast. Men heeft er van gemaakt zelfstandiq werkende machines, en dat is eene onvergeeflijke fout, want de machine is en blijft dood!

Om dit te weerleggen zeggen Schrijvers van het reclameboekje: „Ware een Zander-Instituut bloot eene verzameling van machines, dan was t zeker in elk

Sluiten