Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zander-Instituut de dood in de pot. Bij die machines evenwel behooren doktoren en heilgymnasten, in wier hand de machines niets meer, maar ook niets minder zijn dan de hulpmiddelen bij uitnemendheid. Terwijl ze nu met deze 't werk beter kunnen doen, blijven ze zelf onvermoeid en blijft hun opgewektheid behouden, wat niet het geval kan zijn bij den heilgymnast, die zich daags doodmoe moet werken."

Juist, M.M. H.H., bij die machines behooren doctoren en heilgymnasten, niet één dokter of heilgymnast op eene zaal, waar 20 of 30 machines met misschien even zooveel patiënten arbeiden, maar '20 of 30 doctoren of goed geschoolde heilgymnasten (geen zg. stelsters, die niets begrijpen van wat rondom haai' gebeurt). Bij elk toestel behoort er één. Welk dokter of heilgymnast weet niet, hoe men den invloed eener beweging kan ontduiken door kleine nevenbewegingen? Iemand met een stijven, weinig bewegelijken schoudergordel kan veilig alle Zander-apparaten op zich laten inwerken, zonder zijn schoudergordel iets bewegelijker te maken, eenvoudig door telkens op het kritieke oogenblik even den buik naar voren te brengen. Zoo zijn de apparaten voor de behandeling van ruggegraatsverkrommingen, steeds met zooveel ophef door de Zander Instituten het publiek als de beste voorgehouden, als alléén werkende machines onvoorwaardelijk af te keuren. Met een bekwaam heilgymnast bij elk patiënt, — niet één heilgymnast bij bijv. 10 patiënten — en dan met ontbloot bovenlichaam, kunnen enkele

Sluiten