Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der bewegingsmogelijkheid tot bijv. 21° kost pijn', dit kun absoluut niet anders. Zoover komen Schr. echter met hun voorbeeld niet. Zij spreken van 20° en zeggen dan bout, dat de behandeling geen pijn doet en aangenaam is. Is de bewegingsmogelijkheid 20° en wordt het toestel niet zoo gesteld, dat bijv.: de arm een grooteren boog moet doorloopen, dan k<xn er nooit genezing volgen. Wij kunnen het publiek echter stellig verzekeren, dat de mobilisatie van een schoudergewricht in een Zander-Instituut wel pijn doet. Geen pijn, geen beterschap!

Y. Een zeer belangrijke zaak.

Voorzeker is de verkromming van de ruggegraat eene zaak, waarop ten volle de aandacht van alle ouders en opvoeders moet worden gevestigd. Het is eene misvorming, die te allen tijde (zelfs Hypocrates wijst er reeds op, 460—370 v. C) dekennis en vindingrijkheid der medici op een zware proef heeft gesteld en dat ook heden ten dage nog doet. Malgaigne, de beroemde Fransche chirurg, verklaarde eens: „Nooit heb ik eene genezen ruggegraatsverkromming gezien, ofschoon herhaalde malen en van verschillende zijden eene zoodanige genezing is gepubliceerd geworden. Deze uitspraak is ook nu nog van kracht. In welke richting de geneeskundige wetenschap ook vooruitgegaan moge zijn, een werkelijk scheeven rug te genezen vermag zij nog niet. Het mag opmerkelijk genoemd

Sluiten