Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, hoe weinig inzicht men in het algemeen heeft in 't ontstaan en wezen eener misvorming, die voor de ouders zoowel als voor de kinderen een zoo groote bron van bitter lijden worden kan voor geheel het volgend leven. Een zeer begrijpelijke toestand, als men nagaat, dat eene beginnende verkromming aan eene oppervlakkige beschouwing ontsnapt en dat het kind zelve in den aanvang en zelfs bij eene meer gevorderde afwijking er niets van bespeurt en bespeuren kan. Eerst veel later valt de asymmetrie in 'toog en soms eerst komen op gevorderden leeftijd de bezwaren voor den dag. Nu doet de aanbevelenswaardige, losse kleederdracht onzer kinderen eene asymmetrie niet spoedig overzien, en veelal zijn het niet de ouders of belanghebbenden, die het kwaad ontdekken, maar zij, die met de verzorging van het lichaam of wat veeltijds het geval is, zij, die met het maken der kleederen belast zijn, als naaisters en kleermakers. Werd nu maar onmiddellijk een deskundige geraadpleegd, dan kon nog veel kwaad voorkomen worden. De redeneering, dat bijna alle mensclien een beetje scheef zijn en dat een stevig corset of een met veel humbug geadverteerde rechthouder de zaak wel zal redresseeren, sust velen in slaap. Aan het oog onttrokken door dat stevige corset en dien rechthouder gaat de verkromming steeds voort grootere afmetingen aan te nemen, totdat het uiterlijk al te duidelijk wordt en de aanvankelijk slechte, kromme houding eene werkelijke ruggegraatsverkromming is geworden. Is

Sluiten