Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zij niets begrijpen kan, maar wel door de uitkomsten eener doelmatige behandeling. Wil men per se eene geruststelling voor de moeder, dan is veel meer de photographie aangewezen, hoewel ook aan dit hulpmiddel qua meetbeeld alle positieve waarde moet ontzegd worden.

TI. Ruggegraatsverkromming.

De behandeling der ruggegraatsverkromming, we zeiden het reeds vroeger, vindt in de Zanderapparaten slechts zwakke hulpmiddelen. Als men het leest, is het zoo eenvoudig.

„Zander heeft een aantal toestellen uitgedacht, die alle slechts één doel hebben : het bestrijden van de ruggegraats-verkromming. Enkele dezer toestellen dienen tot het bewegelijk maken van de verstijfde wervelkolom, andere tot het rechtbuigen en weer andere tot het versterken der rugspieren, om de verbeterde houding duurzaam te doen zijn." Er zijn 12 toestellen voor dit drieledig doel geconstrueerd en ondanks deze 12 apparaten worden in de meeste ZanderInstituten nog toestellen van anderen gebruikt. Is het niet een verdacht teeken ? Uitsluitend voor één doel 12 apparaten te vervaardigen en dan nog andere reeds bestaande toestellen te moeten gebruiken, toestellen, die hetzelfde doel beoogen en waarop toch reeds zoo luid werd afgegeven.

Sluiten