Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan deze serie van apparaten, op wier volledigheid de „Zanderianen" zich te allen tijde beroemen, ontbreekt nog veel. Bij het groote publiek kan met groote woorden veel worden bereikt, zooals bijv. in het reclameboekje : „Voor een beschrijving van de werking der toestellen zou het noodig zijn in vele bijzonderheden te treden en zou de hier beschikbare ruimte verre worden overschreden." (Bovendien zouden wij te technisch worden !) „Beter echter dan door de uitvoerigste beschrijving kan men Zanders scoliosetoestellen leeren kennen door ze te gaan zien, waartoe in ons land ruimschoots gelegenheid bestaat." Dit is met veel woorden, niets zeggen. O zeker, wij weten het, dat het gezicht van eene zaal met prachtig afgewerkte machines velen bezoekers de verwachting geven zal, dat hier het beste, het non plus ultra gevonden wordt. De praktijk bevestigt deze verwachting echter niet. Het is bij de behandeling van lichaamsafwijkingen in 't algemeen, en van die der ruggegraatsverkrommingen in 't bizonder, niet goed te maken met mooie toestellen, die geen pijn doen, waarop men gaat zitten of liggen, waarbij kussentjes zacht drukken en waarvoor de medicus in zijne kamer gezeten een recept schrijft, zoodat de eerste de beste, die de machine stellen kan, het voorgeschreven recept kan doen afwerken. Integendeel, bij deze afwijking moet individueel en met energie worden ingegrepen. Het meestal wilzwak kind kan niet „en compagnie" worden behandeld; het moet met meer dan gewonen ijver en kennis worden geleid,

3

Sluiten